Statute

اساسنامه

فصل اول

ماده 1- اهداف و موضوع فعالیت:

الف- به منظور ساماندهی امور مربوطه به حفظ و توازن و فراهم کردن بهره وری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین امنیت غذایی و جلوگیری از هدر رفتن بیشتر آب و منابع زیرزمینی و حاصلخیزی خاک و بهبود نسبی کشاورزی و تولید و تشویق کشاورزان خبره و تحصیلکرده و بکارگیری نیروهای آماده به کار در بخش کشاورزی انجمن ملی کشت فراسرزمینی با اهداف و مسئولیت های خاص تأسیس می گردد که مفاد و موارد قانونی بشرح زیر در برگیرنده اهم آن ها می باشد و باستناد بند (ک) ماده (5) قانون تشکل اتاق بازرگانی-صنایع-معادن و کشاورزی ایران و ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل می گردد.

ب- دعوت به همکاری و شرکت در انجمن از جمع فرهیختگان-سرمایه گذاران-داوطلبان سرمایه گذاری و سیاست گذاران در بخش کشاورزی

  • اجرایی کردن آیین نامه کشت فراسرزمینی مصوب 29/01/1395 هیئت محترم وزیران براساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • اطلاع رسانی به متقاضیان سرمایه گذاری
  • مساعدت به سرمایه گذاران در جهت بهبود مسائل جاری و بهبود بهره وری و امور بازرگانی
  • کمک به دولت در اتخاذ تصمیمات مناسب و لازم
  • زمینه توسعه سرمایه گذاری در مناطق و کشور های مناسب جهان
ماده 2- نام:

انجمن ملی کشت فراسرزمینی

ماده3- هویت:

انجمن ملی فراسرزمینی که در این اساسنامه اختصاراً ( انجمن ) نامیده می شود در اجرای بند (ک) و ماده (5) قانون اتاق بازرگانی صنایع-معادن و کشاورزی ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/09/1373) و ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و بصورت صنفی-حرفه ای-تخصصی غیر سیاسی و غیر انتفاعی فعالیت می نماید.

ماده 4- تابعیت:

تابعیت انجمن ایرانی است.

ماده5- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی انجمن در تهران است.

تبصره: تعیین محل دفتر مرکزی از اختیارات هیئات مدیره می باشد که در صورت تغییر آدرس مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می شود و نیز کتبا به اطلاع اتاق بازرگانی ایران خواهد رسید.

ماده6- حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت مدیریتی و اداری انجمن سراسر ایران است که با اجازه و اطلاع اتاق بازرگانی ایران می تواند دفاتر و یا شعبی در سایر شهرستان ها و مراکز استان ها دایر نماید.

ولی فعالیت اصلی و کاربردی انجمن در سایر کشورها و سرزمین های خارج از ایران است که با درایت و آگاهی و خردورزی و بکارگیری تجربه و علم و تخصص در امر سرمایه گذاری و تولید محصولات کشاورزی در آن ها اقدام نماید.

ماده 7-مدت فعالیت:

مدت فعالیت انجمن از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی صنایع-معادن و کشاورزی ایران نامحدود است.

فصل دوم:

ماده8- وظایف و اختیارات انجمن عبارتند از:

1-8 اجرایی کردن و بکارگیری آیین نامه مصوبه دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد کشت فراسرزمینی

2-8 تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با تولید و کاشت محصولات کشاورزی در سایر سرزمین های خارج از ایران

3-8 کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا-قیمت تمام شده تولید در سرزمین های مورد نظر

4-8 تصمیم گیری و تهیه و تنظیم برنامه و پیشنهاد های مرتبط با تولید و کار در سایر کشورها

5-8 ایجاد ارتباط با بانکها و سازمان های دولتی و خصوصی در قالب قوانین با هدف تسهیل و گسترش خدمات و اطلاعات برای سرمایه گذاران-تولیدکنندگان و شاغلین و داوطلبان کار در کشت فراسرزمینی

6-8 ایجاد بانک اطلاعاتی و تخصصی مورد لزوم در زمینه های مرتبط با کشت فراسرزمینی و اطلاع رسانی به دست اندر کاران از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتاب-رساله-بروشور و مجلات تخصصی بمنظور تبادل اطلاعات

7-8 انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با اهداف و مأموریت های انجمن در سایر کشورها

8-8 حمایت از منافع اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به آن ها

9-8 تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در تولید و واردات آن ها به کشور و یا صادرات به سایر کشورها

10-8 معرفی اعضا و داوطلبان و دست اندر کاران شاغل به وزارت خانه و سازمان های دولتی و خصوصی جهت تسهیل امور مربوطه و کمک و همکاری با آن ها

11-8 برگزاری دوره های آموزشی-تورهای تخصصی جهت بازدید از سرزمین های مورد نظر و آشنایی با آن ها همایش های تخصصی و میزگردهای علمی و اقتصادی و بازاریابی و حضور در همایش های داخلی و خارجی و ایجاد تسهیلات و همکاری برای شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی بمنظور ارائه و عرضه فعالیت ها

12-8 اعزام هیأت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و همچنین دعوت از هیأت های خارجی برای همین منظور

13-8 جلوگیری از انجام رقابت های نامساعد اعضا با یکدیگر و در صورت لزوم اعمال ضوابط قانونی کمیته انضباطی اتاق بازرگانی ایران

14-8 کوشش برای رفع اختلافات و پذیرش حکمیت در این خصوص

15-8 ایجاد بستر و ساز و کار لازم جهت پذیرش عضو و سرمایه گذار و تولید کننده و تشویق آن ها برای کار و تولید در سایر سرزمین ها و همچنین خرید تضمینی محصولات در داخل کشور

16-8 هماهنگی و همکاری و فعالیت برای معرفی تولیدکنندگان و اعضا به سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی در سایر سرزمین ها و حمایت لازم از آن ها

17-8 صیانت و حمایت از حقوق قانونی و معنوی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در کشورهای در حال فعالیت

18-8 ارائه خدمات مشاوره ای و مشورتی و تخصصی به داوطلبان-سرمایه گذاران و شاغلین برای عقد قراردادها-تفاهم نامه ها-پروتکل ها و سایر اطلاعات مورد لزوم که می تواند راه گشای آن ها باشد

19-8 داشتن هدف اصلی برای کشت محصولاتی که جنبه استراتژیک و امنیت غذایی برای کشور دارد در درجه اول اولویت خاص می باشد

فصل سوم- عضویت و شرایط آن

ماده9-عضویت و شرایط آن:

کلیه فعالین در عرصه موضوع فعالیت انجمن می توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن در آیند:

الف- داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور

ج- دارا بودن مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی

د- پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه

ه- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه

تبصره 1: در صورتیکه هر یک از اعضا بنا به دلایلی ذیلاً احصاء می شود شرایط عضویت را از دست بدهد، ادامه عضویت ایشان کان لم یکن تلقی می گردد.

بند1- از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده (9) این اساسنامه

بند2- انحلال و یا عدم فعالیت مرتبط با موضوع انجمن

بند3- محرومیت اجتماعی و یا اقتصادی بر مبناء احکام مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران

تبصره2- پذیرش مجدد اعضایی که به هر نحو عضویت آن ها لغو گردیده است، مشمول شرایط ورود اعضا جدید خواهد بود.

ماده 10- حقوق و وظایف اعضا:

کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیأت مدیره و مقید به  همکاری جهت دستیابی به اهداف “انجمن” می باشند.

تبصره1- زایل شدن هر یک از شروط پذیرش عضویت برای هر یک از اعضا در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره2- تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می آید. در صورت اعاده شرایط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به انجمن را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره3- آن دسته از اعضا که به هر دلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات “انجمن” را نخواهند داشت.

فصل چهارم-ارکان

ماده11- ارکان “انجمن” عبارتند از:

-مجمع عمومی؛

-هیأت مدیره؛

-بازرس

ماده12- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضا یا نمایندگان رسمی اعضای “انجمن” می باشد.

1-12- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب انجمن و حداقل پانزده و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری و مقاوم دعوت کننده مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضا ارسال می گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیرالانتشار منتخب، مقاوم دعوت کننده باید از طریق اطلاع رسانی به مدیریت امور تشکل های اتاق ایران نسبت به قراردادن آگهی دعوت در وبگاه رسمی اتاق ایران هماهنگی نماید.

2-12- نماینده هر عضو حقوقی در “انجمن” جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل عضو مربوطه و دارای معرفی نامه رسمی از سوی شرکت خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناً اعضای حقیقی نیز می بایست اصالتاً در جلسه حضور یابند و اجازه توکیل حق رأی به غیر را ندارند.

3-12- اخذ رأی در مجامع عمومی “انجمن” بصورت علنی می باشد مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان باشد.

4-12- نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت رئییسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه، رأی گیری خواهد کرد. سپس هیأت رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

5-12- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه “انجمن” برای کلیه اعضا لازم الاتباع می باشد.

6-12- منشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

7-12- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رأی اظهار نظر نخواهد نمود.

8-12- دبیرخانه “انجمن” باید رونوشتی از صورتجلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

ماده13- مجامع عمومی بر دو نوع اند:
  • مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده،
  • مجمع عمومی فوق العاده
ماده14- مجمع عمومی عادی یکی نوبت در سال و در ظرف سه ماهه اول سال مالی وفق ماده 12-1 تشکیل می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.
ماده15- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده:

1-15- استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیأت مدیره؛

2-15- استماع گزارش بازرس؛

3-15- تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه “انجمن”؛

4-15- استعماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛

5-15- تصویب مبلغ ورودیه؛ حق عضویت سالیانه اعضا و برنامه و بودجه پیشنهادی؛

6-15- انتخاب یا عزل فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیئت مدیره؛

7-15- انتخاب یا عزل بازرسان اصلی یا علی البدل؛

8-15- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تبصره1: هیأت مدیره می بایست حداقل 20 روز پیش از تاریخ مجمع گزارش های خود را آماده و جهت بررسی به بازرس ارائه نماید.

ماده16- هیئت مدیره بایستی حداقل 20 روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 12-1 بنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.
ماده17- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده 1-12 اساسنامه تشکیل می گردد.
ماده18- مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده با حضور اکثریت نسبی اعضای اصلی رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با آراء مثبت نصف بعلاوه یک اعضا حاضر در جلسه معتبر می باشد، در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12-1 اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.
ماده19- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه “انجمن”؛

ب- انحلال “انجمن” و انتخاب اعضای هیئت تصفیه؛

ج- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی نباشد.

ماده20- مجمع عمومی فوق العاده، با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی “انجمن” رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آرا مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

نوبت اول با رعایت ماده 12-1 اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده22- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده 13 اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده 12-1 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.
ماده23- با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضای اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضا را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 12-1 دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 15 روز طبق ماده 12-1 از اعضا دعوت کند و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیأت مدیره و بازرس به درخواست اعضا نسبت به دعوت از اعضا برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.
ماده24- در صورت استعفا از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان “انجمن” دارای سمتی است، مأموریت آن نماینده نیز به تبع وی منتفی و زایل خواهد شد.
ماده25- چنانچه نماینده عضو حقوقی “انجمن” پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام، به خودی خود از سمتی که در “انجمن” دارد معزول و هیچگونه سمتی در “انجمن” نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.

تبصره: هیأت مدیره شرکتی که نماینده اش به عضویت در ارکان “انجمن” انتخاب شده است، چنانچه نماینده اش، به هر دلیلی، از عضویت در شرکت متبوع خارج شود، باید مراتب را به صورت مکتوب به “انجمن” اعلام کند.

ماده26-هیأت مدیره:

1-26 هیأت مدیره “انجمن” (7) نفر مرکب است از (5) نفر عضو اصلی و (2) نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین نمایندگان اعضای “انجمن” برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

2-26 بعد از اختتام دوره مأموریت هیأت مدیره تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کلیه مسئولیت ها همچنان به عهده اعضای هیأت مدیره قبلی خواهد بود.

3-26 هر یک از اعضای “انجمن” می توانند صرفاً دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب گردند و انتخاب مجدد ایشان، منوط به کسب حداقل 75 درصد آرای حاضرین می باشد.

ماده27- هیئت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آن ها تشکیل می شود از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نایب رئیس انتخاب خواهد نمود.
ماده28- مدت تصدی هریک از سمت های اعضای هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آن ها در هیئت مدیره نخواهد بود. متصدیان هر یک از سمت ها توسط هیئت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند.
ماده29- هیئت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نایب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی “انجمن” یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشکیل خواهد شد.
ماده30- در صورت استعفا، فوت و یا عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخاب رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیئت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد.
ماده31- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل 3 نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره رسمیت پیدا می کند.
ماده32- اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و در صورت غیبت او با نایب رئیس است.
ماده33- تصمیمات هیئت مدیره با رأی حداقل 3 نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده34- از مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره صورتجلسه ای توسط دبیر یا یکی از اعضای هیئت مدیره تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین می رسد.
ماده35- هیئت مدیره یک نفر شخص حقیقی را از خارج از اعضای هیئت مدیره بطور تمام وقت بعنوان دبیر انتخاب و استخدام می نماید.

تبصره۱- هیئت مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

تبصره2- سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیبت غیر متوالی در طول یک سال در جلسات هیئت مدیره به منزله عزل از عضویت هیئت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو معزول می گردد.

تبصره3- دبیر می تواند در جلسات هیئت مدیره بدون حق رأی شرکت کند.

ماده36- برای انجام امور اداری و اجرایی “انجمن” دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیئت مدیره تأسیس می گردد.
ماده37- وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

هیئت مدیره نماینده قانونی “انجمن” است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور “انجمن” برخوردار است. اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

1-37 افتتاح انواع حساب های بانکی به نام “انجمن” در بانک های مجاز و واریز کلیه وجوهات “انجمن” و پرداخت هزینه ها از این حساب ها؛

2-37 تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهدآور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

3-37 اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛

4-37 عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیرمنقول به نام حساب “انجمن”؛

5-37 استخدام و عزل و نصب دبیر “انجمن” و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداخت ها؛

6-37 اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاه های استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری؛

7-37 انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره “انجمن”و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

8-37 تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها، هیئت ها و مراجع داخلی و خارجی؛

9-37 تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور “انجمن” در چارچوب اساسنامه؛

10-37 تدوین برنامه و بودجه “انجمن” جهت ارائه به مجمع عمومی؛

11-37 تهیه صورت دارائی و دیون “انجمن”، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

12-37 ارسال گزارش های سالانه از عملکرد “انجمن” به اتاق ایران؛

13-37 تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارشناسان براساس پیشنهاد دبیر؛

14-37 تدوین سیاست ها و خط مشی های کلان “انجمن” جهت ارائه به مجمع عمومی؛

15-37 تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاست ها و برنامه های “انجمن”؛

16-37 همکاری با اتاق ایران، اتاق های شهرستان ها، اتاق ها و شوراهای مشترک بازرگانی و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

ماده38- اختیارات دبیر را هیئت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند:

1-38 تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) “انجمن” و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

2-38 تهیه و تدوین پیش نویس بودجه “انجمن” و ارائه آن به هیئت مدیره؛

3-38 تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی “انجمن” و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

4-38 دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورت های مالی، وصولی ها و پرداخت های “انجمن” را کنترل نموده و بر فرایند ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی “انجمن”، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

5-38 تعیین کارگروه های تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی “انجمن”؛

6-38 انتخاب دبیران کمیسیون های تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آن ها و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

7-38 ارائه گزارش عملکرد “انجمن” به هیئت مدیره؛

8-38 ارائه گزارش های سالانه عملکرد و مالی هیئت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای انجمن.

ماده 39- بازرس:

1-39 یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از داخل یا خارج از اعضا توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آن ها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس “انجمن” می شوند باید تجربه و آشنایی کافی با وظایف و مسئولیت های بازرس را داشته باشند.

2-39 در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط مندرج در ماده 25 اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده40- وظایف بازرس:

1-40 نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیئت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نماید.

2-40 بازرس ترازنامه و گزارش های تهیه شده توسط هیئت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی “انجمن” را مورد بررسی قرار می دهد و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

3-40 بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضا تهیه و به دبیرخانه ارائه خواهد نمود.

4-40 بازرس موظف است یک نسخه از گزارش های خود را به دبیرخانه “انجمن” تحویل دهد.

فصل پنجم-منابع مالی

ماده41-منابع مالی انجمن عبارتند از:

1-41 ورودیه عضویت،

2-41 حق عضویت سالانه؛

3-41 هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک های نقدی و غیر نقدی اعضا یا اشخاص ثالث، وزارت خانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی و نهاد ها و سازمان های عمومی؛

4-41 وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا؛

ماده42- داوطلبین عضویت در “انجمن” باید مبلغ ورودیه را به حساب “انجمن” واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.
ماده43- هر عضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب “انجمن” واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.
ماده44- مبلغ ورودیه و مبلغ عضویت سالیانه با پیشنهاد هیئت مدیره و توسط مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد. در ضمن مجمع عمومی می تواند اختیار خود در این زمینه را به صورت سالانه به هیئت مدیره تفویض کند.
ماده45- “انجمن” می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک های نقدی و غیر نقدی اعضا یا اشخاص ثالث، وزارت خانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمان های عمومی برخوردار گردد و چنانچه ضرورت اقتضا نماید با تصویب هیئت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک ها و مؤسسات اعتباری یا از شرکت ها و اشخاص عضو را دارد.
ماده 46- هیئت مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضا و غیر اعضا، برگزاری نمایشگاه ها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاه های آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه های “انجمن” را تأمین کند.

فصل ششم – انحلال و تصفیه

ماده 47- “انجمن” بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.
ماده 48- چنانچه انحلال “انجمن” از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور هیئت تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان تشکل های عضو انتخاب می کند. انتخاب اعضای هیئت مدیره “انجمن” قبل از انحلال، در مقام اعضای هیئت تصفیه بلامانع است.
ماده 49- پس از اعلام انحلال “انجمن” و تعیین اعضای هیئت تصفیه، مدیران سابق “انجمن” مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه “انجمن” را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیئت تصفیه نمایند.
ماده50- هیئت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارایی ها را روشن می کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیر منقول باقی مانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.
ماده51- وظایف و تکالیف و اختیارات هیئت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون “انجمن” و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم-موارد متفرقه

ماده52- “انجمن” بمنظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می تواند به تعداد مورد نیاز کمیسیون های تخصصی دائم یا موقت از بین مدیران و اعضای “انجمن” و یا خارج از آن ها تشکیل دهد. وظایف و نوع فعالیت هر کمیسیون، تعداد اعضای آن و طرز انتخاب آنان، چگونگی فعالیت و اداره و نیز نحوه انحلال آن براساس آیین نامه ها و مقرراتی خواهد بود که توسط هیئت مدیره تهیه و تصویب خواهد شد.
ماده53- “انجمن” می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین بازرگانی، گمرکی، بانکی، ارزی، بیمه، بازرسی، حمل و نقل و ترانزیت، حقوقی، نمایشگاهی، انفورماتیک، اقتصادی و …، خارج از اعضای “انجمن”، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.

ماده54- حکمیت:

“انجمن” می تواند در امور تخصصی خود اقدام به امر حکمیت (داوری) نماید، در این صورت هیئت مدیره می تواند از خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایرانی استفاده کند.

ماده55- در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت می پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.
ماده56- در مواردی که در این اساسنامه مسکوت مانده است به قانون تجارت استناد می شود.
ماده57- رعایت کلیه مصوبات، آیین نامه ها و دستورالعمل های اتاق ایران برای کلیه اعضا و ارکان انجمن لازم الاجرا می باشد.
ماده58- این اساسنامه در (7) فصل و (58) ماده و (10) تبصره در تاریخ                به تصویب مجمع عمومی مؤسسین “انجمن         ” رسیده است.