درباره انجمن

معرفی انجمن

نام: انجمن ملی فراسرزمینی
شماره ثبت: ۴۵۴۲۷
هویت: انجمن ملی فراسرزمینید در اجرای بند (ک) و ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی صنایع-معادن و کشاورزی ایران (مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ و اصلاحیه ۱۵/۰۹/۱۳۷۳) و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و بصورت صنفی-حرفه ای-تخصصی غیر سیاسی و غیر انتفاعی فعالیت می نماید.

اهداف و موضوع فعالیت

الف:به منظور ساماندهی امور مربوطه به حفظ و توازن و فراهم کردن بهره وری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین امنیت غذایی و جلوگیری از هدر رفتن بیشتر آب و منابع زیرزمینی و حاصلخیزی خاک و بهبود نسبی کشاورزی و تولید و تشویق کشاورزان خبره و تحصیلکرده و بکارگیری نیروهای آماده به کار در بخش کشاورزی انجمن ملی کشت فراسرزمینی با اهداف و مسئولیت های خاص تأسیس می گردد که مفاد و موارد قانونی بشرح زیر در برگیرنده اهم آن ها می باشد و باستناد بند (ک) ماده (۵) قانون تشکل اتاق بازرگانی-صنایع-معادن و کشاورزی ایران و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل می گردد.
ب:دعوت به همکاری و شرکت در انجمن از جمع فرهیختگان-سرمایه گذاران-داوطلبان سرمایه گذاری و سیاست گذاران در بخش کشاورزی
 • اجرایی کردن آیین نامه کشت فراسرزمینی مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • اطلاع رسانی به متقاضیان سرمایه گذاری
 • مساعدت به سرمایه گذاران در جهت بهبود مسائل جاری و بهبود بهره وری و امور بازرگانی
 • کمک به دولت در اتخاذ تصمیمات مناسب و لازم
 • زمینه توسعه سرمایه گذاری در مناطق و کشور های مناسب جهان

وظایف و اختیارات انجمن

 • اجرایی کردن و بکارگیری آیین نامه مصوبه دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد کشت فراسرزمینی
 • تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با تولید و کاشت محصولات کشاورزی در سایر سرزمین های خارج از ایران
 • کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا-قیمت تمام شده تولید در سرزمین های مورد نظر
 • تصمیم گیری و تهیه و تنظیم برنامه و پیشنهاد های مرتبط با تولید و کار در سایر کشورها
 • ایجاد ارتباط با بانکها و سازمان های دولتی و خصوصی در قالب قوانین با هدف تسهیل و گسترش خدمات و اطلاعات برای سرمایه گذاران-تولیدکنندگان و شاغلین و داوطلبان کار در کشت فراسرزمینی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی و تخصصی مورد لزوم در زمینه های مرتبط با کشت فراسرزمینی و اطلاع رسانی به دست اندر کاران از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتاب-رساله-بروشور و مجلات تخصصی بمنظور تبادل اطلاعات
 • انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با اهداف و مأموریت های انجمن در سایر کشورها
 • حمایت از منافع اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به آن ها
 • تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در تولید و واردات آن ها به کشور و یا صادرات به سایر کشورها
 • معرفی اعضا و داوطلبان و دست اندر کاران شاغل به وزارت خانه و سازمان های دولتی و خصوصی جهت تسهیل امور مربوطه و کمک و همکاری با آن ها
 • برگزاری دوره های آموزشی-تورهای تخصصی جهت بازدید از سرزمین های مورد نظر و آشنایی با آن ها همایش های تخصصی و میزگردهای علمی و اقتصادی و بازاریابی و حضور در همایش های داخلی و خارجی و ایجاد تسهیلات و همکاری برای شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی بمنظور ارائه و عرضه فعالیت ها
 • اعزام هیأت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و همچنین دعوت از هیأت های خارجی برای همین منظور
 • جلوگیری از انجام رقابت های نامساعد اعضا با یکدیگر و در صورت لزوم اعمال ضوابط قانونی کمیته انضباطی اتاق بازرگانی ایران
 • کوشش برای رفع اختلافات و پذیرش حکمیت در این خصوص
 • ایجاد بستر و ساز و کار لازم جهت پذیرش عضو و سرمایه گذار و تولید کننده و تشویق آن ها برای کار و تولید در سایر سرزمین ها و همچنین خرید تضمینی محصولات در داخل کشور
 • هماهنگی و همکاری و فعالیت برای معرفی تولیدکنندگان و اعضا به سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی در سایر سرزمین ها و حمایت لازم از آن ها
 • صیانت و حمایت از حقوق قانونی و معنوی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در کشورهای در حال فعالیت
 • ارائه خدمات مشاوره ای و مشورتی و تخصصی به داوطلبان-سرمایه گذاران و شاغلین برای عقد قراردادها-تفاهم نامه ها-پروتکل ها و سایر اطلاعات مورد لزوم که می تواند راه گشای آن ها باشد
 • داشتن هدف اصلی برای کشت محصولاتی که جنبه استراتژیک و امنیت غذایی برای کشور دارد در درجه اول اولویت خاص می باشد

حوزه فعالیت

حوزه فعالیت مدیریتی و اداری انجمن سراسر ایران است که با اجازه و اطلاع اتاق بازرگانی ایران می تواند دفاتر و یا شعبی در سایر شهرستان ها و مراکز استان ها دایر نماید.
ولی فعالیت اصلی و کاربردی انجمن در سایر کشورها و سرزمین های خارج از ایران است که با درایت و آگاهی و خردورزی و بکارگیری تجربه و علم و تخصص در امر سرمایه گذاری و تولید محصولات کشاورزی در آن ها اقدام نماید.